Bahrain Division 2
Al Shabab Manama
Al Ittihad Bahrain